fons degradat blanc
ripollet.cat
Dimarts, 24 d'abril de 2018
info_cercador
Noticia anterior Noticia seguent
Medi Ambient
Aquest dimarts es presenta al veïnat l'estudi d'olors realitzat per la UPC -Medi Ambient- 23/05/2017

Aquest dimarts, 23 de maig, se celebra una assemblea de barri per presentar l'estudi d'olors, que ha realitzat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per encàrrec de l'Ajuntament. L'acte, que tindrà lloc a les 18 hores, a l'escola Els Pinetons, anirà a càrrec del professor i investigador Xavier Roca (UPC) i la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ripollet, Pilar Castillejo. A continuació hi haurà torn obert de paraules.

Aquest dimarts es presenta al veïnat l'estudi d'olors realitzat per la UPC -Imatge 1-Aquest dimarts es presenta al veïnat l'estudi d'olors realitzat per la UPC -Imatge 2-Aquest dimarts es presenta al veïnat l'estudi d'olors realitzat per la UPC -Imatge 3-

Segons es va avançar en roda de premsa, el passat 28 de maig, el principal origen dels episodis d'olors que es pateixen a Ripollet provenen de l'Ecoparc 2, amb un 16%. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi, realitzat pel Laboratori de Medi Ambient de la Universitat Politènica de Catalunya (UPC), per encàrrec de l'Ajuntament de Ripollet. En segon lloc, se situa l'empresa Lípidos Santiga, amb un 8%. A la presentació a la premsa de l'estudi, la primera tinent d'alcalde, Pilar Castillejo, va destacar que, gràcies a la posada en marxa d'aquest estudi i a la pressió municipal, s'ha notat una dràstica disminució dels molestos olors i l'Ecoparc ha fet una important inversió per solucionar els problemes que ocasiona a l'entorn.

L'anàlisi ha estat realitzat a partir de les dades registrades l'any passat, amb equips de mesura de l'aire i de 54 alertes que veïns de Ripollet van fer arribar a través del formulari que hi ha a la pàgina web municipal. A més de l'Ecoparc i Lípidos Santiga, també s'han detectat nous focus que no estaven controlats, amb origen a fàbriques dels polígons industrials, principalment Santiga i Can Salvatella. És per això que, Castillejo també va explicar que s'havien fet inspeccions a 12 empreses per irregularitats, que podrien portar a expedients sancionadors. No obstant això, va remarcar que no s'ha trobat cap presència anormal de substàncies perilloses. Així mateix, s'està en contacte amb els ajuntament del voltant perquè també prenguin mesures.

Per Pilar Castillejo, "els veïns de Ripollet han hagut de suportar durant anys una qualitat de l'aire nefasta, mentre les administracions no feien res". Tot i la baixada de la freqüència i intensitat de les olors, la intenció del govern municipal és de no abaixar la guàrdia i Castilejo va anunciar que pròximament es farà un nou estudi, mentre que es mantindrà actiu el registre de queixes veïnals a través de la web.

[Accedir al formulari]


NOTA DE PREMSA ESTUDI OLORS


L'Ajuntament de Ripollet va encarregar un estudi al LABORATORI DEL CENTRE DE MEDI AMBIENT, de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, per la determinació de l'origen i els compostos generadors dels episodis d'olor registrats a l'àrea urbana de Ripollet mitjançant tècniques de control social, químic i modelització numèrica durant el període de setembre de 2015 a maig de 2016.


L'estudi constava de tres fases.

Fase I: Generació d'un registre d'episodis d'olor mitjançant la participació ciutadana amb la data, hora i lloc de detecció de l'episodi. La relació dels episodis registrats durant el període de realització de l'estudi s'ha obtingut mitjançant l'aplicació de l'Ajuntament de Ripollet "Estudi d'olors" existent a la pàgina web.

Fase II: A partir de les dades del registre d'episodis, la UPC va realitzar un càlcul de les retrotrajectòries mitjançant modelització numèrica per la determinació de l'origen dels episodis d'olor registrats a l'àrea urbana durant el període de realització de l'estudi.

Fase III: Determinació mitjançant control químic dels compostos generadors del episodis d'olor en diferents punts de l'àrea urbana i, a partir d'aquí, generació de mapes de concentració.

El detall d'aquest estudi s'ha lliurat als grups municipals i es presentarà als ciutadans en una presentació oberta a tothom que hi vulgui assistir durant la segona quinzena del mes de maig.

Ara només farem públiques les principals conclusions i recomanacions de l'estudi i les actuacions posteriors que ha posat en marxa el govern municipal.


REGISTRE D'EPISODIS

El nombre d'episodis anotats en el registre d'episodis d'olor, mitjançant l'aplicació de la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet, ha estat de 54 durant el període que comprenia l'estudi.

Des de l'inici del registre el 22,1% dels episodis han estat de molt forta intensitat, el 31,5 % de forta intensitat, el 26% d'apreciable intensitat i un 13% de lleugera intensitat.

 

El nombre d'episodis s'anava reduint progressivament des de l'octubre de 2015 fins al maig de 2016. En el darrers 3 mesos, l'aplicació solament ha registrat mensualment un màxim de 2 episodis.

A partir dels diferents episodis registrats, obtinguts de l'aplicació de la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet i dels que s'han calculat les corresponents retrotrajectòries, es determina la potencial contribució de dues activitats, la de tractament de residus (ecoparc) situada al terme municipal de Montcada i Reixac i la del sector d'olis i grasses situada al terme municipal de Santa Perpètua.

També es localitzen diferents activitats potencialment emissores situades dins del terme municipal (polígons Molí d'en Xec, Cadesbank, Pinetons, Can Masachs, la Sibèria i Sintermetal).

Pel que fa a la contribució de les emissions de l'Ecoparc 2, situat al terme municipal de Montcada i Reixac, el càlcul de les retrotrajectòries indiquen que un 16% del total dels episodis tenen l'origen en aquesta activitat.

Per altra banda, un altre 31% dels episodis tenen el seu origen al polígon industrial de Can Salvatella, un 16% als polígons Can Salvatella (sector SW), polígon Santiga i Santa Maria, un 16% als polígons Molí d'en Xec, Pinetons i Cerdanyola del Vallés i un 8% són procedents de l'activitat d'olis i grasses instal·lada al polígon industrial Santiga (sector del camí de Can Llobet).

Amb excepció del percentatge de les activitats de tractament de residus (ecoparc) i la del tractament de lípids, la resta de percentatges quedava condicionada al coneixement del potencial emissor de les diferents activitats instal·lades en els diferents polígons industrials, tant interns com externs al municipi de Ripollet.


DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D'IMMISSIÓ


Per episodis d'olor

Es van determinar 5 punts de control on es van instal·lar equips captadors de compostos orgànics volàtils en períodes d'episodis d'olor.

·Punt 1: Av. Maria Torras/Carrer Puigmal

·Punt 2: Av. Catalunya/Rambla de les Vinyes

·Punt 3: Carrer Rafael Alberti/Carrer Cervantes

·Punt 4: Carrer Salvador Espriu/Passatge Quevedo

·Punt 5: Carrer Pizarro/Carrer Cerdanyola del Vallés

El control químic per la identificació dels compostos generadors dels episodis d'olor es va realitzar entre el 13 d'octubre i el 10 de desembre. El control es va finalitzar per l'absència de detecció d'episodis.

Per Immissió 24 hores

Pel que fa l'elaboració dels mapes dels nivells d'immissió (24 hores) de compostos orgànics volàtils, els punts i períodes de control han estat els següents:

·Punt 1: CEIP Pinetons. Avinguda de Catalunya

·Punt 2: Ajuntament Ripollet C/ de la Salut 1

·Punt 3: Ajuntament Ripollet C/Balmes, 8

·Punt 4: CAP C/Casanovas, 4

·Punt 5: IES Can Mas, C/Pau Casals 102-104

Els períodes de control d'immissió de COV en períodes de 24 hores realitzats en els diferents punts de control han estat des del 20 de gener fins al de 31 de maig de 2016.

Es va fer una distribució que captés les COV del tot el municipi, no només de la zona d'influència de l'ecoparc-2.


CONTROL QUÍMIC

El primer que cal destacar és la manca d'una legislació que determini els nivells d'immissió i la seva afectació a la població. No existeix cap normativa estatal d'olors.

L'estudi ha treballat amb índex de referència de la Comissió Europea.

Es detecta que les emissions de COV captades en episodis d'olors provenen en un 77% de l'ecoparc.

Es comparen els diferents perfils de COV amb el corresponent al de l'emissió de l'Ecoparc 2, obtinguda a partir de l'anàlisi química dels seus filtres.

Del control en període episòdic del punt 3 (C/Rafael Alberti/C/Cervantes), la correlació lineal presenta un coeficient de regressió R2 de 0,773 per aquest punt.

Els resultats del control químic per l'avaluació dels nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils en períodes episòdics, han determinat un rang de concentracions de COV que, d'acord a la normativa europea, no entra dins els rangs de concentracions de desconfort o tòxica. Pertany al rang d'exposició multifactorial.

Els episodis avaluats han estat de mitjana i baixa intensitat. Ja que des de l'inici del període de control fins a la data final, els episodis han estat reduïts i de baixa intensitat.

Restaria doncs pendent l'avaluació d'episodis de forta a molt forta intensitat en el cas que es tornessin a produir.

També s'ha detectat, en altres punts de control i de manera puntual, superacions de criteris de qualitat de diferents substàncies (benzè, biacetil i l'acetaldehid, àcid acètic, tricloretilè, acetat d'etil, m+pxilè i acetat d'etil)


RESULTATS DE L'ESTUDI

L'ecoparc és determina clarament com un focus emissor d'olors i COV al municipi de Ripollet.

Tot i la manca de normativa que dificulta analitzar i perseguir aquestes emissions, els resultats obtinguts per la única elaboració de l'estudi són evidents: la reducció del nombre d'episodis.
Aquesta reducció no ha estat casual, sinó que ha estat conseqüència de les accions empreses per l'AMB sobre l'Ecoparc 2 gràcies a la pressió municipal.

Inversions a l'inici de l'estudi per canviar la coberta del digestor principal, i el canvi de dos biofiltres. I la inversió realitzada el passat mes de març, d'1.300.000 euros, per canvia els quatre biofiltres restants.


ALTRES ACCIONS DE L'AJUNTAMENT

L'estudi de la UPC recomanava que, pel manteniment i millora dels nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils existents i del nombre d'episodis d'olor en el municipi, seria convenient la continuïtat del registre d'episodis a la web de l'Ajuntament i del control químic en determinats períodes de l'any.

I que aquestes tasques caldria complementar-les amb un coneixement més alt del potencial emissor de les diferents activitats existents en el terme municipal de Ripollet.

En aquest sentit, l'Ajuntament ha realitzat aquestes dues accions que recomanava l'estudi de la UPC.

D'una banda, posant en marxa la contractació d'un control químic i d'emissions d'olors periòdic, i posant-se en contacte amb els ajuntaments de les poblacions veïnes (Santa Perpètua, Cerdanyola i Barberà del Vallès) per tal de tirar endavant aquesta anàlisi de forma conjunta.

I d'una altra banda, realitzant durant el segon semestre de 2016, una auditoria ambiental sobre els polígons del municipi que ens permetés un major coneixement dels potencials emissors d'olors.

En aquest sentit vam analitzar 80 empreses potencialment emissores, i vam realitzar 12 inspeccions a través d'una EAC externa (entitat de control ambiental).

Amb aquesta avaluació es van detectar infraccions pel que fa als controls periòdics obligatoris que aquest tipus d'empreses han de dur a terme i vam poder exigir el compliment de la legislació vigent.


CONCLUSIONS FINALS

És imprescindible un control continuat per part de l'administració.

Tot i la manca de normativa, l'actuació decidida de l'administració comporta conseqüències positives. Queda reflectit en el descens d'episodis.

Amb un seguit de bones pràctiques (i les inversions corresponents) és possible reduir els episodis d'olors i les emissions de COV's.

Per l'equip de govern és un objectiu important millorar la qualitat de l'aire que respirem. Per això continuarem fent aquests controls continuats, i intentarem implicar en aquest sentit els municipis veïns perquè l'aire no coneix de fronteres administratives.

En últim lloc, agraïm a tots els veïns i veïnes responsables que van col·laborar en l'estudi. Sense ells no hagués estat possible. Entre totes, tot.

Sense ells tampoc no podrem continuar de forma efectiva el control i per això engresquem totes les persones que viuen a Ripollet a continuar millorant la nostra qualitat de vida. I a registrar al web municipal TOTS els episodis d'olors que detectin.


noticies
Notícies Destacades
Ombra inferiorVersió en proves d'info.ripollet.cat, l'actualitat de la ciutat al teu abast
Pendent de validació W3C/WCAG. Es possible que la visualització no sigui òptima en tots els navegadors.

Redacció i estil: Regidoria de Comunicació  |  Desenvolupa: Serveis informàtics
2011 © Ajuntament de Ripollet - 93 594 20 48 - info@ripollet.cat  |  Nota legal